Uncategorized

Wyrzynarka jako jeden z polecanych sposobów krojenia płyt

Za fundamentalne urządzenie do rozcinania płyt drewnianych akceptuje się wyrzynarkę. Lecz wyrzynarką nie bodaj prawdopodobnie można stosować do cięcia tafli z drewna, lecz też z gumowatego metalu oraz materiału. Z pomocą wyrzynarki można kroić zwyczajne prążki rozkrojenia, a także wstęgi rozdwojenia o nieregularnym kształcie na przykład w postaci krzywizn czy także łamańców. Przy pomocy przypomnianego narzędzia przypuszczalnie można naciąć też owalne, czworoboczne jak też arytmiczne wgłębienia.

Z przekonaniem przypuszczalnie można stwierdzić, iż wyrzynarka jest niedocenionym sprzętem nie jedynie do cięcia sklejek, ale zwłaszcza jest nieodzownym sprzętem w każdorazowym warsztacie majsterkowicza. Istnieje parę zasad w czasie obcinania tafli za pomocą laubzegi. Główna reguła dotyczy odpowiedniego umieszczenia wyrzynarki. W związku z tym, w czasie wycinania podłużna płoza laubzegi powinna być przyciśnięta do skrawanej tafli. Znaczące jest, aby w trakcie krojenia płyty, laubzega nie wpadła w jakiekolwiek drgania, ponieważ może to przyczynić się i spowodować odłamanie brzeszczotu. Jeżeli będziemy próbowali ciąć płyty dość stwardniałe, wtedy trzeba ustawić na laubzedze jak najniższy bieg, tylko z niedużą szybkością przesuwu ostrza można wykroić upragniony zarys.

Tymczasem im nasz materiał jest elastyczniejszy, tym tok musi być szybszy, Prowadząc laubzegę, nie winno się spieszyć, raczej postarać się stopniowo kroić sklejkę w jednakowej rytmiczności. Przy fachowym cięciu sklejek z drzewa zaleca się stosować cyrkiel.